Metody badań

 1. TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU:
  • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.
 2. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
  • testy badające zdolności umysłowe;
  • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
  • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
  • testy badające wyobraźnię przestrzenną.
 3. TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ:
  • miernik czasu reakcji:
   1. Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
   2. Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.
  • aparat krzyżowy – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
  • wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
  • stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
  • pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
  • noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Badania psychologiczne